Rada Dzielnicy Olszynka 2015-2019

Halina Korona

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Elżbieta Dziukała

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy

Jadwiga Kubik

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy

Mirosław Piotrowski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy

Marcin Januszewski

Członek Zarządu

Pełen Skład Rady Dzielnicy:
Stanisława Borowska-Gala, Krystyna Chruszczyńska, Elżbieta Dziukała, Marcin Januszewski, Roman Kamrowski, Elżbieta Kędzierska, Halina Korona, Jadwiga Kubik, Paula Łukaszewicz, Mirosław Piotrowski, Radosław Stasiak, Janina Zdunek, Jarosław Zygmunt

Komisja Rewizyjna

Roman Kamrowski (Przewodniczący), Paula Łukaszewicz, Radosław Stasiak

 

Radnymi były również:

Karina Rembiewska – rezygnacja z mandatu powodu objęcia stanowiska w Urzędzie Miejskim w 2017 r.

Aneta Borkowska – rezygnacja