Piorytety Działań 2015/2016

Uchwałą nr III/12/2015 z dnia 27 maja 2015 r. Rada Dzielnicy Olszynka przyjęła następujące priorytety działań na przyszły rok budżetowy:

1. Budowa ulicy Zawodzie

2. Budowa ulicy Atlanki

3. Remont ulicy Modrej

4. Remont ulicy Na Szańce

5. Remont ulicy Niwki

6. Remont ulicy Gęsiej

O realizację tych działań Rada Dzielnicy Olszynki będzie w pierwszej kolejności zabiegać u władz i instytucji miejskich. Nie oznacza to jednakże zaniechania interwencji w zakresie innych zidentyfikowanych obszarach problematycznych dla dzielnicy, włączając to również działania na rzecz poprawy stanu infrastruktury innych ulic poza wyżej wymienionymi.

Dodaj komentarz