Budżet Rady Dzielnicy 2015

Budżet Dzielnicy Olszynki na 2015 rok wynosi 15 705 zł.

W maju uchwałą nr III/11/2015 Rada Dzielnicy Olszynka podjęła decyzję o podziale środków w następujący sposób:

Budżet RDO 2015 - maj

W lipcu 2015 r. Rada Dzielnicy Olszynki pozstanowiła przeznaczyć środki z rezerwy na dofinansowanie kolonii w Szymbarku dla dzieci z terenu Olszynki. Po zmianach, zgodnie z uchwałą nr IV/13/2015, podział budżetu na rok 2015 kształtuje się następująco:

 Budzet RDO lipiec

 

Dodaj komentarz