Rada Dzielnicy

Kadencja 2019 – 2024

Marek Dzięcielski – Przewodniczący Rady Dzielnica Olszynka

Karolina Jakubowksa – Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnica Olszynka

Jadwiga Kubik – Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Olszynka

Mirosław Piotrowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Olszynka

Radnymi na kadencję 2019-2024 zostali (pełen skład)

Aneta Borkowska, Stanisława Borowska – Gala, Marek Dzięcielski, Marcin Januszewski, Karolina Jakubowska, Roman Kamrowski, Halina Korona, Jadwiga Kubik, Paula Łukaszewicz, Anna Olas Mirosław Piotrowski, Monika Siwa, Radosław Stasiak, Natalia Wodyńska-Stosik, Jarosław Zygmunt.