Rada Dzielnicy Olszynka 2019-2024

Marek Dzięcielski

Przewodniczący Rady Dzielnica Olszynka

Karolina Jakubowksa

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnica Olszynka

Jadwiga Kubik

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Olszynka

Mirosław Piotrowski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Olszynka

Radnymi na kadencję 2019-2024 zostali (pełen skład)

Aneta Borkowska, Stanisława Borowska – Gala, Marek Dzięcielski, Marcin Januszewski, Karolina Jakubowska, Roman Kamrowski, Halina Korona, Jadwiga Kubik, Paula Łukaszewicz, Anna Olas Mirosław Piotrowski, Monika Siwa, Radosław Stasiak, Natalia Wodyńska-Stosik, Jarosław Zygmunt.

Sesje Rady Dzielnicy Olszynka 2019-2024