Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Aktualne Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla Olszynki znajdują się na stronach Urzędu Miejskiego w Gdańsku pod poniższym adresem

http://bip.gdansk.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/16-Orunia-Olszynka,a,5032

Dodaj komentarz