Kontakt

Siedziba Rady Osiedla Olszynka:

ul. Modra 2

80-736 Gdańsk

(tylne wejście do Szkoły Podstawowej nr 59),

tel./fax. (58) 322-96-98

e-mail: olszynka@radadzielnicy.gdansk.pl

facebook: www.facebook.com/Rada-Dzielnicy-Olszynka