Budżet Obywatelski 2016

Informacja o wynikach głosowania dostępna tutaj – http://www.radaosiedlaolszynka.pl/327-wyniki-glosowania-na-gdanski-budzet-obywatelski-2016-na-olszynce

W ramach Budżetu Obywatelskiego do realizacji na rok 2016 na terenie Dzielnicy Olszynki złożono trzy propozycje porojektowe:

a) Budowa kortu tenisowego (projektodawca p. Tomasz Juchniewicz)

b) Budowa pływających pomostów cumowniczych i wiaty do organizacji imprez plenerowych nad Opływem Motławy w dzielnicy Olszynka (projektodawca p. Stanisława Borkowska-Gala)

c) Budowa chodnika i schodów przy Szkole SP 59 oraz oświetlenia ulicy Miedza (projektodawca p. Jadwiga Kubilk)

Jednocześnie przypominamy, że głosowanie na projekty trwać będzie od 14 do 27 września 2015 r. i podelaga następującym regułom:

  • Głosowanie na projekty odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
  • Każdemu głosującemu przysługuje maksymalnie pięć głosów na projekty dzielnicowe i jeden głos na projekty ogólnomiejskie ujęte w „Bazie Projektów Dzielnicowych” i „Bazie Projektów Ogólnomiejskich”.
  • Mieszkaniec na projekty dzielnicowe może głosować w dowolnej dzielnicy.
  • Głosami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć głosów jednemu projektowi jak i po jednym głosie na pięć propozycji.
  • Wyniki głosowania ogłoszone zostaną do 30 września 2015 r.

Wszelknie dodatkowe informacje o Budżecie Obywatelskim w Gdańsku są dostępne na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Dodaj komentarz