O Olszynce

Olszynka to dzielnica administracyjna Gdańska położona w południowo-wschodniej części miasta. Położona w całości na Żuławach Gdańskich, na terenie nizinnym. Od wschodu graniczy z Rudnikami, od północy ze Śródmieściem, a od zachodu z dzielnicą Orunia-Św.Wojciech-Lipce. Południowy kraniec dzielnicy jest granicą Gdańska z gminą Pruszcz Gdański. Od północy Olszynkę ogranicza Opływ Motławy, od zachodu i południa Motława.

Przed II wojną światową Olszynka podzielona była na Olszynkę Małą (niem. Klein Walddorf) i Olszynkę Wielką (niem. Gross Walddorf). 15 sierpnia 1933 roku obie części zostały przyłączone do Gdańska w niezmienionej formie podziału administracyjnego. Podczas wojny obie części Olszynki nazywane były również Bürgerwalde. Po wojnie ustalono nowy podział administracyjny miasta i obie ich części zostały połączone w jedną o jednolitej nazwie Olszynka.

Obecnie na terenie Olszynki dominuje zabudowa jednorodzinna przeplatana terenami zielonymi (rodzinne ogródki działkowe), obszarami rolniczymi w części południowej, oraz terenami rekreacyjnymi przy Opływie Motławy w północnej części dzielnicy. Na terenie Olszynki istnieje bardzo ograniczona ilość obiektów o przeznaczeniu publiczno-gospodarczym, wśród których można wymienić zaledwie: stację towarową Gdańsk Olszynka (elementy dawnej linii Nehrungbahn), Szkołę Podstawowę nr 59 (ul. Modra 2) oraz piękny zabytkowy Dwór Olszyński z 1802 (ul. Olszyńska 37)

Niemniej niezwykła kameralna atmosfera tej dzielnicy, wszechobecność terenów zielonych oraz bliskość do centrum Gdańska (15 min pieszo), sprawia, że w ostatnim czasie dzielnica ta powoli odkrywa swój potencjał przed mieszkańcami Trójmiasta, jako teren wart zainteresowania dla szukających miejsca do osiedlenia się w miejscu spokojnym acz nieodległym od centrum i miejskiej infrastruktury.

Artykuły i portale internetowe o Olszynce

www.olszynka-walddorf.cba.pl/Olszynka%20Walddorf/walddorf.html

http://olszynka.bloog.pl/

www.solidarnosc.gda.pl/po-godzinach-z-s/cudze-chwalicie/zapomniana-dzielnica

http://dworolszynka.blogspot.com/

Dodaj komentarz