IV sesja Rady Dzielnica Olszynka

Przewodniczący Rady Olszynka zwołuje obrady IV sesji Rady Dzielnicy Olszynka w dniu 11 lipca 2019 roku (czwartek) o godz. 17. 30 w siedzibie Rady przy ul. Modra 2 z następującym porządkiem:

  1. Powitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Odczytanie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwały Nr IV/21/2019 zmieniająca uchwałę II/17/19 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność Rady Dzielnicy.
  4. Ustalenie grafiku dyżurów radnych na spotkaniach Rady.
  5. Omówienie bieżących spraw dzielnicy.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.Przypominamy, że sesje Rady są otwarte, a mieszkańcy mają możliwość udziału i obserwacji sesji -> Podjęte uchwały