Podział budżetu RD Olszynka 2019 – konsultacje

Szanowni Mieszkańcy! Dzięki wysokiej frekwencji w wyborach do Rady Dzielnicy Olszynka, tegoroczny budżet Olszynki wzrósł trzykrotnie i wynosi 53 478 zł. Na najbliższej sesji Rady Dzielnica Olszynka w dn. 9 maja br. Radni Dzielnicy przyjmą uchwałę o podziale środków na poszczególne projekty i inicjatywy. Każdy mieszkaniec ma prawo zgłosić swoją propozycję do realizacji z budżetu Rady Dzielnicy. Wnioski można składać na adres olszynka@gdansk.gda.pl lub osobiście w czasie dyżuru w każdy czwartek w godz. 17-18.30. Na propozycje oczekujemy do 2 maja 2019 r. Propozycje i wnioski powinny dotyczyć projektów i inicjatyw możliwych do realizacji w 2019 roku.

Zdjęcie z festynu zrealizowanego ze środków Rady Dzielnica Olszynka w kadencji 2015-2019

Święto Dzielnicy Olszynka 2015