Wybrani – Przewodniczący Rady i Przewodniczący Zarządu Rady Olszynka na kadencję 2019-2024

11 kwietnia 2019 r. odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Rady Dzielnica Olszynka oraz pierwsza sesja Rady Dzielnicy Olszynka w kadencji 2019-2024. Pierwsza sesja odbyła się w siedzibie Rady Miasta a poprowadził ją Radny Miasta Gdańska Pan Andrzej Skiba. W czasie pierwszej sesji odbyły się wybory Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy. Przewodniczącym Rady został pan Marek Dzięcielski, a jego zastępcą Przewodniczącego Rady pani Karolina Jakubowska. Przewodniczącą Zarządu została pani Jadwiga Kubik, a jej zastępcą pan Mirosław Piotrowski. Na kolejnej sesji Rady, która jest wstępnie planowana na 9 maja 2019 r., mogą zostać powołane dodatkowe komisje oraz nastąpić uzupełnienie zarządu o dodatkowych członków.

Przypominamy, że w niedzielę 24 marca mieszkańcy Olszynki wybrali swoich radnych do Rady Dzielnicy Olszynka.  Radnymi na kadencję 2019-2024 zostali:

Aneta Borkowska

Stanisława Borowska – Gala

Marek Dzięcielski

Marcin Januszewski

Karolina Jakubowska

Roman Kamrowski

Halina Korona

Jadwiga Kubik

Paula Łukaszewicz

Anna Olas

Mirosław Piotrowski

Monika Siwa

Radosław Stasiak

Natalia Wodyńska-Stosik

Jarosław Zygmunt