Wybieramy Radę Dzielnicy – już w niedzielę 24 marca wybory do Rady Dzielnicy Olszynka

Wybieramy Radę Dzielnicy

Już w niedzielę 24 marca wybory do Rady Dzielnicy Olszynka

Na Olszynce od kilkunastu lat działa Rada Dzielnicy. Rada nie ma dużej władzy, może jednak wpływać na decyzje zapadające wyżej w Mieście, tak by były one jak najlepsze dla Dzielnicy. Rada opiniuje więc plany zagospodarowania przestrzeni oraz pomaga Radnym Miasta, urzędnikom i spółkom komunalnym w podejmowaniu decyzji jak najkorzystniejszych dla własnych mieszkańców.

Przez ostatnie cztery lata Rada Dzielnicy dobrze służyła mieszkańcom Olszynki. To także dzięki wieloletnim staraniom Rady w naszej szkole zbudowano wreszcie nowoczesne boisko dla dzieci, zgodnie z życzeniem mieszkańców zmodyfikowano trasy i rozkład jazdy autobusów, zbudowano od podstaw nawierzchnię kilku ulic – m.in. Wąskotorowa, Altanki i Słonecznikowa, posprzątano wiele dzikich wysypisk, a mieszkańcy mieli kilka razy okazję spotkać się i bawić wspólnie na festynach lub Wigilii Seniora.

Rada otrzymuje od Miasta budżet, zależny od frekwencji w wyborach i od ilości zameldowanych mieszkańców. Biorąc pod uwagę to, że na Olszynce mieszka oficjalnie tylko 3200 osób, nasz budżet wystarczył dotychczas jedynie na finansowanie drobnych rzeczy: wyprawki szkolne dla najuboższych dzieci, Wigilia dla Seniorów, współfinansowanie wyposażenia szkoły czy też Dzielnicowe Dożynki. Radni sami nie pobierają wynagrodzenia – tę funkcję pełni się społecznie.

W tym roku miasto zwiększy budżet dla Rad Dzielnic, zaplanujemy więc w miarę możliwości nowe wydatki: biegowe i rowerowe imprezy sportowe lub dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci. Być może środków wystarczy nawet na zbudowanie kilku ławeczek lub lamp. Czekamy też zawsze na Wasze pomysły.

Największym jednak wyzwaniem stojącym przed nową Radą będzie walka o zbudowanie na Łanowej przejazdu bezkolizyjnego – wiaduktu lub tunelu pod linią kolejową, gdyż rosnący ruch kolejowy powoli odcina od miasta część Olszynki za torami, uniemożliwiając dojazd na czas do pracy, lekarza czy do szkoły. Kontynuowane z pewnością będą też starania o dalsze remonty i modernizacje dróg.

Pamiętajcie, że budżet zależy od frekwencji – im więcej nas zagłosuje, tym większe środki dla Dzielnicy przeznaczy Miasto. Zapraszamy więc wszystkich 24 marca do głosowania. Bez względu na pogodę weźmy rodzinę, namówmy sąsiadów i idźmy na dzielnicowe wybory.

Pokażmy Miastu, że chcemy mieć coraz lepszą Olszynkę.

Olszynka to Nasi bliscy i sąsiedzi, Nasza Dzielnica i Nasze Miasto.