Podział środków Rady Dzielnicy Olszynka w 2018 r. – konsultacje

W roku 2018 na działalność statutową Rady Dzielnicy Olszynka przyznano 14 940 zł. Na marcowej sesji Rady Dzielnicy zostanie przyjęta uchwała o podziale środków na poszczególne zadania i inicjatywy. Mieszkańcy dzielnicy mają prawo zgłaszać propozycje do podziału środków, przedstawiając swoje pomysły Radzie Dzielnicy Olszynka. W związku z powyższym, zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji:

– drogą mailową na adres olszynka@gdansk.gda.pl

– osobiście w siedzibie rady dzielnicy podczas dyżurów w każdy wtorek i czwartek w godz. 17-18.

Propozycje należy przekazać do Rady Dzielnicy Olszynka w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2018 r.