Wiaty przystankowe na Olszynce – informacja o realizacji w 2018 r.

W związku z brakiem informacji o harmonogramie realizacji wiat przystankowych w dzielnicy Olszynka, Rada Dzielnicy Olszynka wystąpiła w lutym z zapytaniem do Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź na nasze zapytanie mailowe:

„DRMG zleca program funkcjonalno użytkowy i chce podzielić zadanie na 2 etapy. Wszystkie wiaty mają być z oświetleniem i te gdzie teraz może być bez problemu zrobione podłączenie zostaną zamontowane w tym roku. Tam gdzie trzeba pociągnąć zasilanie i zrobić projekt w następnym. Takie informacje powinnam mieć w kwietniu.”

Po otrzymaniu informacji w kwietniu poinformujemy o szczegółach na naszej stronie.