Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego 2019

1 marca rozpoczynają się przygotowania do kolejnej edycji BO, na rok 2019. Gdańszczanie mogą składać propozycje do 30 marca. W tym roku mieszkańcy będą mieli do rozdysponowania blisko 20 milionów złotych. Z tej kwoty 15,855 mln złotych przeznaczonych będzie na realizację projektów dzielnicowych, natomiast 3,964 mln złotych – na projekty ogólnomiejskie.

W tym roku w puli dzielnicowej dla naszej dzielnicy przewidziano 218 tys. zł. Projekty zgłaszane przez mieszkańców naszej dzielnicy będą opiniowane przez Radę Dzielnicy Olszynka. Zachęcamy zatem gorąco do konsultacji pomysłów projektów w celu ich właściwego przygotowania.

Wszystkie informacje dotyczące procedury zgłaszania projektów są dostępne na stronie: http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski