Budżet Obywatelski – 155 tys zł dla Dzielnicy Olszynka w 2018 r.

W kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego przyznano 155 tys zł do wykorzystania dla Dzielnicy Olszynka. Propozycje projektów można składać przez cały marzec. Tradycyjnie formularz wniosku wypełnić należy w systemie elektronicznym, zebrać poparcie 15 mieszkańców dzielnicy (projekt dzielnicowy) lub Gdańska (projekt ogolnomiejski), a następnie przekazać do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W tym roku z budżetu Gminy Miasta Gdańska na projekty mieszkańców przeznaczonych jest 14 milionów złotych, w tym 2,8 miliona na projekty ogólnomiejskie i 11,2 miliona na projekty w dzielnicach. Szczegółowy podział kwot na poszczególne dzielnice tutaj.

Zasady i regulamin obecnej edycji budżetu obywatelskiego nie uległy większym zmianom. Jedna z bardziej znaczących zmian dotyczyć będzie rezygnacji z obowiązku zameldowania mieszkańców, którzy chcą złożyć projekt lub zagłosować. Każda osoba, która zadeklaruje, że jest mieszkańcem Gdańska będzie mogła wziąć udział w budżecie obywatelskim. To jeden z postulatów osób, które wypełniły ankietę ewaluacyjną w 2016 roku. Pozostaje natomiast granica 16 lat.

Propozycja zmiany, która równie często pojawiała się wśród mieszkańców to wydłużenie okresu realizacji projektów. Od tego roku zmiana ta zostanie wprowadzona – projekty wybrane we wrześniowym głosowaniu będą realizowane w latach w 2018 i 2019 roku. Okres dwuletniej realizacji przewidywany jest dla projektów, które z uwagi na zakres zadania nie są możliwe do wykonania w ciągu jednego roku.

Przez cały marzec można również porozmawiać o budżecie obywatelskim, a także napisać swój projekt w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Ogranej 117/118. To nowa propozycja dla mieszkańców, którzy chcieliby skorzystać z komputera, drukarki i pomocy przy pisaniu wniosku. Punkt Konsultacyjny będzie działał od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 i w soboty w godz. 10.00-15.00 przy ul. Ogarnej 117/118. Numer telefonu do Punktu: 533 739 794 Adres e-mail: centrum.pomyslow@gdansk.gda.pl

bo_2018_baner_960x416_2