Zgłoś pomysł do budżetu dzielnicy na 2017 r.!

W 2017 r. ze środków miejskich przyznano naszej dzielnicy dokładanie 15 395 zl. Kwota ta jest obliczana na podstawie ilości mieszkańców i stawki, która zależna jest od uzyskanej frekwencji w czasie wyborów do Rady Dzielnicy. W przypadku naszej dzielnicy frekwencja w 2014 r. wyniosła  15,53%, co daje nam 5 zł na mieszkańca.

W ramach przyznanych środków, zamierzamy sfinansować w 2017 następujące działania – propozycje:

  • dofinansowanie festynu z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 59
  • organizacja festynu osiedlowego połączona z obchodami Święta Matki Boskiej Zielnej
  • coroczna organizacja spotkania świątecznego dedykowanego seniorom
  • w okresie wakacyjnym – dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu dla dzieci.

Inne pomysły oraz sugestie do przedstawionych propozycji budżetu można zgłaszać do Rady Dzielnicy do 17 lutego (wtorek) za pomocą poczty elektronicznej: olszynka@radadzielnicy.gdansk.pl oraz osobiście w siedzibie Rady w każdy wtorek i czwartek w godz. 17-18.